Asertivita v partnerství

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2005 - Počet stran: 235
0 Recenze
Tato publikace je určena všem lidem, kteří se trápí partnerskými problémy a konflikty, pokládají je za zbytečné a chtějí se jich zbavit. První část je věnována typickým problémovým typům manželství, a je ilustrována názornými příklady. Ve druhé části jsou partnerské problémy analyzovány na základě myšlenkových, postojových a komunikačních vzorců partnerů. Manželský pár si v této části může objevit a analyzovat podrobnou mapu vlastních problémů. Porozumění tomu, co se s člověkem během partnerských problémů děje, je pak důležitým předpokladem pro změnu stavu. Ve třetí části jsou uvedeny nejdůležitější přístupy ke změně situace – práce s negativními myšlenkami a postoji, postupný nácvik partnerské asertivity a společné plánování budoucnosti. Text je ilustrován řadou příkladů a proložen množstvím cvičení určených k postupnému překonávání partnerských komunikačních problémů. Knížka obsahuje řadu příběhů párů s manželskými problémy a způsoby, jak se jim je podařilo odstranit.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

UVOD
9
O čem je tato kniha
25
Ještě jeden inspirativní příběh
35
CO JSME SE NAUČILI JAKO DĚTI V PARTNERSTVÍ
45
VÝCHOVA V DĚTSTVÍ A OČEKÁVÁNÍ
59
MYTY O PARTNERSKÉM VZTAHU A JEJICH
65
Skupina mýtů zdůrazňujících co je třeba aby vztah vydržel
72
TO CO SI V DUCHU ŘEKNEME ROZHODNE O TOM
78
Práce s vlastním očekáváním
88
Problémové postoje k sobě
97
Technika padajícího šípu
110
Proměny lásky
116
Jsi osobnost a zajímá mě kdo jsi
125
Láska k partnerovi
132
Nejčastější formy manipulace
138

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje