Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, z původního spisu lat. přeložil a poznámkami opatřil E. Tonner

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 50 - ... chýše rozedrané, v nichž bydlí lidé polonazí, otrhaní, hladem téměř umoření, všech věcí potřebných zbavení ! Ó Ty pravý otče vlasti ! Žádný statkář s dvorem svým nedal by tak nakládati, jako Ty nakládáš s královstvím českým, kdysi nanejvýš kvetoucím, jehož všecky ozdoby, záštity, důchody dány jsou v plen (neboť nemohu jinak nazývati vydírání násilného) a co den před očima našima se odnášejí, když dvůr vídeňský, navnaděn sladkostí...
Strana 50 - Šlechtu jsi potlačil, z měst královských nadělal's městečka, z městeček vsi, ze vsí chýše rozedrané, v nichž bydlí lidé polonazí, otrhaní, hladem téměř umoření, všech věcí potřebných zbavení ! Ó Ty pravý otče vlasti ! Žádný statkář s dvorem svým nedal by tak nakládati, jako Ty nakládáš s královstvím českým, kdysi nanejvýš kvetoucím, jehož všecky ozdoby, záštity, důchody dány jsou v plen (neboť nemohu jinak nazývati vydírání násilného)...

Bibliografické údaje