Computers in Crisis: How to Avert the Coming Worldwide Computer Systems Collapse

Přední strana obálky
PBI, 1984 - Počet stran: 340

Vyhledávání v knize

Obsah

Algorithms Notation Pseudocode and Programming
13
The 8Digit Date Puzzle
33
Short Interval Aging
61
Autorská práva

Další části 11 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje