“Die” Kunst des Mittelalters in Böhmen: nach den bestehenden Denkmalen geschildert. “Der” romanische Styl, beiläufig 1070-1230, Svazek 1

Přední strana obálky
Gerold, 1871 - Počet stran: 106
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje