Dupuytrenova nemoc: 2., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 1. 2017 - Počet stran: 160
Dupuytrenova kontraktura je jedním z nejčastějších onemocnění ruky, které ve svém důsledku vede k omezení její funkce, invalidizuje nemocného a z pohledu pracovních i zájmových aktivit tak významně ovlivňuje kvalitu života a stává se i sociálním problémem.

Vyhledávání v knize

Obsah

Autorský kolektiv
9
Předmluva
13
1 Úvod
15
2 Dupuytrenova nemoc z pohledu preklinických oborů
23
3 Anatomie palmodigitální aponeurózy
31
4 Definice a formy Dupuytrenovy nemoci
40
5 Diferenciální diagnóza
47
6 Klinické vyšetření ruky a klasifikace lézí
48
9 Komplikace a jejich řešení
111
10 Progrese a recidiva Dupuytrenovy nemoci
117
11 Rehabilitace
120
12 Závěr
125
Seznam zkratek
128
Rejstřík
129
Souhrn
134
Summary
135

7 Indikace k chirurgickému a nechirurgickému řešení
55
8 Možnosti léčby
64
Barevná příloha
i
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje