Empires of Profit: Commerce, Conquest, and Corporate Responsibility

Přední strana obálky
Thomson, 2004 - Počet stran: 340
This work describes the clashes of culture that can occur when powerful corporate entities move into less developed countries. Litvin reveals the highly complex and intriguing moral and practical issues that corporations and host countries have to face.

Vyhledávání v knize

Obsah

the English
11
PART TWO EMPIRES II
73
the South Manchurian
83
Autorská práva

Další části 11 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje