Fenomén hry: teoretické a metodické příspěvky k tématu hry

Přední strana obálky
Univerzita Palackého, 2003 - Počet stran: 75

Obsah

ÚVOD
5
HRANEHRAVOLBYNEVOLBY
20
ANATOMIE HRY
27
JE FINKOVA ANALÝZA HRY DOSTATEČNE RADIKÁLNÍ?
33
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE V POSTMODERNÍM SVĚTĚ
39
PEDAGOGIKA DOROZUMÍVÁNÍ
45
HRA JAKO PROSTŘEDEK KE ZMĚNĚ POSTOJE ČLOVĚKA
54
Rosický Antonín Šebek Michael Nadace Pangea Praha
68

Bibliografické údaje