Finanční analýza - metody, ukazatele, využití v praxi - 2. aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2008 - Počet stran: 120
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

Kniha popisuje základní metody a nástroje finanční analýzy - to je vše. Označení v názvu "využití v praxi" by však mělo být nahrazeno termínem "využití v teorii". Pokud chcete znát výklad základních termínů a hlavní oblasti finanční analýzy, knihu si kupte. Pokud chcete finanční analýze rozumět, doporučuji např. knihu od Roberta C. Higginse "Analýza pro finanční management". Pro ty z vás, kdo chtějí jen porozumět nejčastěji využívaným ukazatelům a jejich skutečnému využití v praxi, stačí trocha serfování po internetu. Pokud jste jazykově vybaveni, tak v anglickém jazyce vyšla výborná učebnice "FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS An Integrated Approach" od P. Bergevina. Honza 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Zdroje informací pro finanční analýzu
21
Metody finanční analýzy
40
Souhrnné indexy hodnocení
70
Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku
83
Závěr
113
Autorská práva

Bibliografické údaje