Germany and the Visegrad Countries Between Dependence and Asymmetric Partnership?

Přední strana obálky
Institut für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr Hamburg, 2002 - Počet stran: 142

Vyhledávání v knize

Obsah

Setting the Scene S
15
Germany
26
German advocacy of the dual enlargement process S
43
Autorská práva

Další části 2 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje