Kapitoly metodologie sociálních výzkumů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 9. 2009 - Počet stran: 192
Zajímáte se o otázky přípravy, realizace a vyhodnocování sociálních výzkumů? PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., vás seznámí se specifiky sociálních výzkumů a s rozdíly mezi výzkumem kvalitativním a kvantitativním. Sledujte spolu s ním cestu od zadání tématu k cílům výzkumného úkolu, ke zkoumaným znakům a hypotézám. V publikaci, kterou právě držíte v ruce, vám představí užívané podoby sběru výzkumných dat (dotazník, pozorování, rozhovor, experiment atd.) a také několik speciálních postupů získávání informací (brainstorming, brainwriting, Delfská metoda). Knihu jistě uvítají studenti různých společenskovědních i humanitních oborů, nebo zadavatelé a uživatelé výsledků sociálních výzkumů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Věda a výzkum
11
2 Sociální výzkum
21
3 Příprava výzkumu
43
4 Výběr zkoumaných objektů
75
5 Základní techniky sběru dat
90
6 Některé specifické způsoby získávání informací vybrané expertní techniky
135
7 Výsledky výzkumu
152
8 Poznámky k etickým otázkám výzkumu
175
9 Závěr
180
10 Soupis bibliografických citací
181
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje