Kompendium mezinárodního managementu

Přední strana obálky
Oeconomica, 2004 - Počet stran: 117

Bibliografické údaje