Manželské a rodinné poradenství

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 108
Renomovaný poradenský psycholog přichází s praktickou příručkou manželského poradenství. Ta může pomoci začínajícím profesionálům i laickým poradcům získat základ, na kterém budou moci budovat vlastní přístup ke klientovi. Publikace je však určena především lidem, kteří stojí před úkolem poradit sami sobě v partnerském problému. Co rozumí autor termínem praktické manželské poradenství? Emoční podporu, vstřícné vyslechnutí spojené s předáním minima rad a zkušeností směřujících ke zkvalitnění partnerského vztahu.První část knihy se zabývá historií, technikou i zásadami a taktikou poradenství. Druhá část se věnuje základním otázkám vztahu. Vymezuje problémy partnerského soužití a zaměřuje se na možný manželský konflikt a jeho řešení v podmínkách velmi omezeného časového prostoru. Třetí část se pak orientuje na poradenské řešení mimořádných, ale pro většinu krizových situací typických událostí.Publikace je doporučována na fakultách sociálních studií a Filozofické fakultě MU.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
7
Obecná východiska poradenství
14
Základní otázky poradenství
47
Speciální problémy související s krizovým partnerským soužitím
63
Osobnostní souvislosti některých krizových partnerských
73
Pokus o vlídně direktivní poradenství v partnerských
87
Závěr
95
Seznam manželských poraden
102
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje