Německo: Mýtus a realita

Přední strana obálky
Albatros Media Mladá Fronta s.r.o., 1. 1. 2018 - Počet stran: 408
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován

Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu. Od 70. let však princip konsensu, na který jsou Němci patřičně hrdí a jenž přinesl v minulosti zemi záviděníhodnou stabilitu, začal degenerovat v úzce vymezený názorový koridor a „boj proti pravici“. V éře Merkelové dosáhl tento vývoj stavu, v němž je omezována politická soutěž a ohrožena podstata německé demokracie. Autor přináší zevrubnou analýzu krizových jevů, jako jsou levicové zglajchšaltování médií, agresivní feminismus, masivní ideologizace veřejného života či adorace masové ilegální migrace. Na četných příkladech demonstruje, jak se politická situace v dnešní SRN začíná podobat komunistickým režimům v jejich pozdní fázi.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

PŘEDMLUVA
8
ÚVOD
12
I POLITICKÝ SYSTÉM JAKO GENERÁTOR KONSENZU
32
II OD HEIDEGGERA K HABERMASOVI PROMĚNY NĚMECKÉHO PARADIGMATU
48
III DRUHÁ KOHLOVA OSMILETKA POLITICKÝ VÝVOJ 19901998
86
OD EXPERIMENTU ZPĚT K TRADICI
102
LEVICOVÝ KONSENZUS NA VĚČNÉ ČASY?
168
VI KULTURNÍ REVOLUCE VE SPOLEČNOSTI
243
VII OD NÁRODNÍHO STÁTU K MULTIKULTURNÍMU IDEÁLU
336
ZÁVĚR
379
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A TISKU
390
JMENNÝ REJSTŘÍK
400
MÍSTNÍ REJSTŘÍK
405
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje