Příliš mnoho hnědého peří

Přední strana obálky
E-knihy jedou - Počet stran: 155

 Přežívání v každodenní realitě třicátníka Ewana Murraye se nečekaně změní jednoho rána, kdy před lůžkem objeví černé šlápoty. Vedou z obýváku. A míří od krbu. Když byl Ewan ještě dítě, čas od času ho otec popadl a vyplul s ním na opuštěný ostrov. Otec trpěl podivným stihomamem, že se dříve či později stanou obětí ducha dětského kominíka a jedině na neobydleném ostrově je duch nenajde.

Měl otec pravdu? Ewanův byt totiž nejeví jakékoli známky po vloupání. Našel si ho tu skutečný duch? Ale proč až teď? Odhalování pravdy se neobejde bez vzpomínek, které Ewana donutí sáhnout si hluboko do svědomí. Příčinu šlápot možná bude muset hledat v daleko dřívější minulosti, než by si vůbec pomyslel.

Příběh ze současného Edinburghu je milostnou kronikou neopětovaných citů.

Autor při psaní čerpal ze svých zkušeností z dvouletého pobytu ve Skotsku a mnohé události z knihy dokonce sám zažil.


 

Vybrané stránky

Obsah

Poděkování
4
1 ČÁST
5
2 ČÁST
37
3 ČÁST
98
4 ČÁST
126
Copyright
155
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje