Přišel jsem o všechno: osudy válečného veterána

Přední strana obálky
Československá obec legionářská, 2019

Bibliografické údaje