Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770, Svazek 1

Přední strana obálky
Nákl. Rodopisné společnosti československé, 1933

Vyhledávání v knize

Obsah

a Týnská čtvrt I44
45
Počet mužských obyvatel jakož i tažného dobytka
203
Srovnávací tabulka dnešních a starých popisních
242

Další části 2 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje