Slabikář pro dospělé žáky: Učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem

Přední strana obálky
Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, 1. 9. 2019 - Počet stran: 91
Slabikář je určen dospělým žákům, kteří žijí převážně v ústavech. Staré předpisy umožňovaly vylučování mentálně postižených žáků ze vzdělání. Slabikář pro dospělé žáky není slabikář v pravém slova smyslu, protože žáci neslabikují. Výuka je přizpůsobena speciálním požadavkům uživatelů, vychází z přednostního vnímání celku, kterému jsou podřízeny části.

Vyhledávání v knize

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2019)

Je známý český lékař (1. lékařská fakulta UK v Praze) a speciální pedagog (Pedagogická fakulta UHK). Zabývá se terapeutickou pedagogikou.

Speciální pedagožka, autorka několika odborných publikací, odborná asistentka (Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem).

Bibliografické údaje