Tělocvičné hry pro mládež od 8 do 18 let

Přední strana obálky
Státní nakladatelství učebnic, 1951 - Počet stran: 93
0 Recenze
Pro příručku, která je, určena praxi tělesné výchovy na školách i ve spolcích, vybral autor 142 "jednoduchých, vydatných a lehce proveditelných" her s vyloučením velkých her sportovních. Podle jejich vhodnosti pro jednotlivé části hodiny tělocviku třídí je do čtyř skupin: hry pro rozcvičení, brzy pro uplatnění síly a obratnosti, hry rychlosti a vytrvalosti a konečně hry k procvičení zvláštní dovednosti a k přechodu k uklidnění. V úvodních methodických poznámkách klade autor důraz na to, aby se výběr her řídil především věkem žáků a aby se mládež z důvodu fysiologických a psychologických nevěnovala předčasně hrám velkým. Ke knize je přiložena přehledná tabulka her.

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Bibliografické údaje