Teorie regionálního rozvoje

Přední strana obálky
Karolinum Press, 1. 10. 2011 - Počet stran: 342
Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada
nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V novém vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept „local buzz – global pipelines“, odvětvová a geografická krátkozrakost aj.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
7
Předmluva k druhému vydání
10
Úvod
13
1 Hlavní metodologické přístupy
21
2 Hlavní ekonomické teorie
45
3 Teorie regionálního rozvoje
65
Závěr
267
Příloha
281
Summary
301
Bibliografie
305
Seznam rámečků
331
Jmenný rejstřík
333
Věcný rejstřík
339
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje