The Formation of national States in Western Europe

Přední strana obálky
Nine essays examine and evaluate, in relationship with current political and economic conditions, the events, processes, preconditions, and developments between 1500 and 1900 which brought about the establishment of powerful nation-states

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje