Tvorba informačních systémů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 357
1 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace uznávaných autorů shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a notace modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a další).
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
10
Úvod
12
1 Systém byznys systém a informační systém
13
2 Význam ISICT pro byznys
18
3 Analýza byznysu
26
4 Evoluce vztahu byznysu a ICT
57
5 Varianty vývoje a provozu IS
80
6 Metodické přístupy k tvorbě ISICT
100
10 Architektury v ISICT
235
11 Řízení projektů ISICT
283
12 Modelovací techniky a notace
302
Závěr
342
Seznam obrázků
343
Seznam tabulek
346
Seznam zkratek
347
Literatura
348

7 Principy a modely metodiky MMDIS
120
8 Model tvorby a dalšího rozvoje ISICT podniku podle metodiky MMDIS
139
9 Přizpůsobení MMDIS podmínkám konkrétního projektu
206

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje