Od Śivy k Śaṃkarovi

Přední strana obálky
Siddhaika, 17. 1. 2014 - Počet stran: 176

Postava Śivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy, jakými jsou tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní divokých vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Śaṃkara. Jak a proč se ze ztělesnění pána yogy stal otec zapřažený do dění ve světě? Jaká cesta vede od odtažitého poustevníka žijícího v nedostupných jeskyních k milujícímu manželovi, na jehož bedrech závisí chod světa? Jaký je příběh Śivy, který se stává Śaṃkarou?

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodní slovo autora k českému vydání
7
Poznámka českého nakladatele
9
Předmluva autora
13
Úvod
19
1 Śiva o samotě
23
2 Śiva sveden
67
3 Śiva milosrdný
117
Dovětek
167
Vysvětlivky překladatele a editora
173
Vybraná použitá literatura
175
Autorská práva

Bibliografické údaje