(NE)KVALITA aneb pravdivý příběh kvality

Přední strana obálky
Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (www.vydavatelstvi-eknih.cz), 28. 4. 2017 - Počet stran: 254

Řízení kvality je dnes pojmem, který používá při svém řízení většina firem, a určitě nejen na českém trhu. Naneštěstí se v dnešní době tento pojem řeší především zorným úhlem snižování nákladů a zvyšování efektivity v každodenním životě firmy. Metod, jak dosáhnout vysoké úrovně řízení a také vysoké ziskovosti je spousta. Také knih, které popisují dané metody s vysokým efektem použití na cestě ke světlým zítřkům je spousta. Bohužel, mnozí autoři popisují něco, co znají jen teoreticky, někde si něco přečetli, nebo sami již dříve napsali. Mnohdy však se spoustou chyb a omylů. Firmy nejsou stroj a tak je každá vlastním živoucím organismem. Zapomíná se, že všechny systémy musí dělat lidi! A na ně šablony neplatí. Když však něco takového napsal "uznávaný autor", bezmyšlenkovitě se na jejich rady mnozí upínají. Pochopitelně jim dané teoretické popisy ve firmách nefungují. Proto jsme se rozhodli napsat knihu, která teorii prováže s praxí. A to ne s tou fungující (ani jsme jí moc nepoznali), ale s příklady té špatné praxe, jejich chybného použití.  A příklady, které jsou čtenáři v knize k dispozici, nejsou ojedinělými případy. Dostává se Vám do rukou kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného manažera. Pokud má opravdový zájem věci měnit.

 

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva recenze
7
Předmluva autorů
9
0 Úvod
13
1 Vize mise strategie cíle a plány kam a kudy
16
2 Procesy
34
3 Organizovaní někdy také organizace řízení
41
4 Lidi naše nejdražší zdroje
59
5 Plánování zakázek projektů
91
7 Vyhodnocení zakázky sčítání škod a ztrát
120
8 Okénko do systémů řízení
131
9 Metrologie
169
10 Něco z metod zlepšování
180
11 Závěrem
231
12 Vybraná literatura
232
13 Slovníček pojmů
236
14 Poděkování závěrem
252

6 Realizace zakázky
118

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje