Śivaismus

Přední strana obálky
Siddhaika, 20. 11. 2013 - Počet stran: 176

Śivaismus patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké nábožensko-filozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem yogických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově náročnou metafyzikou.

Odkud se vzala víra v Śivu a jaké je její místo v rámci hinduismu? Jaké jsou nejstarší literární prameny śivaismu? Co je podstatou učení nejdůležitějších škol a kdo stál u jejich zrodu? Na tyto i další otázky se snaží autor tohoto díla, věhlasný indický badatel R. G. Bhandarkar, odpovědět. Zavede nás do světa śivaismu, a to od jeho kořenů v starobylém díle Ṛg-veda až do jeho středověké podoby typické mimo jiné komplexními tantrickými naukami.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod editora
7
1 Formování pojetí RudraŚivy
16
2 Vývoj ideje RudraŚivy
18
3 Śvetāśvatara a Atharvaśiras upaniṣady
27
4 RudraŚiva v Mahābhāratě a uctívání liṅgy
39
5 Původ a šíření śivaistických škol a kategorie vyznavačů Śivy
48
6 Śivaistické školy a jejich nauky
58
7 Škola pāśupata
64
9 Školy kāpāla a kālamukha
78
10 Kaśmīrský śivaismus
82
11 Škola vīraśaiva neboli liṅgāyat
89
12 Śivaismus v zemi Drāviḍů
109
Editorské dodatky
114
Editorem použitá literatura s komentářem
136
Rejstřík
150
Autorská práva

8 Škola śaiva
71

O autorovi (2013)


Bibliografické údaje