Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

Přední strana obálky
Univerzita Palackého v Olomouci, 31. 12. 2016
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován

 Monografie kolektivu autorů se zabývá vývojem a souvislostmi položek sebepojetí u dětí a adolescentů. V textu jsou nejprve vymezeny teoretické základy a následně předloženy výstupy zpracování dat od celkem 8111 respondentů ve věku 9-21 let ze základních a středních škol v ČR. Základním diagnostickým nástrojem je Škála sebepojetí dětí a adolescentů Piers Harris 2, která hodnotí celkový skór a dále šest subškál sebepojetí. V publikaci jsou předloženy vývojové křivky celkového skóru a všech subškál sebepojetí podle konceptu Pierse-Harrise. Detailním statistickým zpracováním vycházejícím z Raschova modelu s posouzením p-value i effect size se ukázalo, že téměř všechny subškály sebepojetí jsou prakticky nezávislé na věku a pohlaví.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
ii
Oddíl 2
iv
Oddíl 3
vi
Oddíl 4
xii
Oddíl 5
xxxi
Oddíl 6
li
Oddíl 7
xi
Oddíl 8
xii
Oddíl 9
xiv
Oddíl 10
xv
Oddíl 11
xvi
Oddíl 12
1
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje