Putování do budoucnosti: do Nové Epochy podle Poselství Vzestoupených Mistrů

Přední strana obálky
Natalia Limonova, 2023 - Počet stran: 124

Kniha obsahuje citace Poselství Vzestoupených Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu N. Mikušinu. Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračným mystickým způsobem zapsala Poselství, která přišla na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa. Cílem knihy bylo vybrat ze stovek Poselství ty klíčové body, které jsou potřebné právě teď, když planeta prochází přechodem do Nové Éry - Éry Vodnáře! Autoři doufají, že kniha pomůže získat v nejjednodušší podobě ty znalosti, které jsou nezbytné, abychom se správně orientovali v procesech odehrávajících se ve světě a učinili správná rozhodnutí, která umožní snadný a bezpečný přechod do budoucnosti. Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů. Zvláštní zájem představuje pro mládež.

Více zde: https://www.sirius-cz.net/knihy/knihy-v-cestine/kniha-putovani-do-budoucnosti/

 

Obsah

Oddíl 1
3
Oddíl 2
7
Oddíl 3
8
Oddíl 4
11
Oddíl 5
19
Oddíl 6
21
Oddíl 7
23
Oddíl 8
27
Oddíl 12
48
Oddíl 13
51
Oddíl 14
61
Oddíl 15
66
Oddíl 16
71
Oddíl 17
79
Oddíl 18
85
Oddíl 19
93

Oddíl 9
34
Oddíl 10
37
Oddíl 11
43
Oddíl 20
100
Oddíl 21
117
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2023)

Filosofka, aktivistka, spisovatelka a zakladatelka nového filosofického a etického Učení, zaměřeného na obnovu mravnosti ve společnosti. Je autorkou více než 70 knih zabývajících se duchovní tematikou. Knihy byly přeloženy více než 20 světových jazyků (včetně češtiny, angličtiny, němčiny, portugalštiny, bulharštiny, lotyštiny, arménštiny, turečtiny, finštiny) a vydány v 11 jazycích v evropských zemích a ve Spojených státech amerických.

Její první kniha "Dobro a zlo" je soukromým výkladem Tajné Doktríny E. P. Blavatské a byla napsána v roce 2004 a týkala se nového chápání Lucifera a pádu lidstva, které bylo uvedeno ve spisech E. P. Blavatské. Kniha získala vysoké ocenění od řady reprezentantů vědy.

Od roku 2004 po dobu 15 let napsala více než 70 knih, které obsahují komplexní filosoficko-etické Učení. Velká část její práce je napsána v podobě krátkých filosofických rozhovorů (je známo asi 500 těchto besed), které jsou psány s pomocí Učitelů lidstva, velkých myslitelů a zakladatelů náboženství.

Stejný zdroj mají knihy E. P. Blavatské a Heleny a Nikolaje Roerichových.

Témata učení se týkají všech základních oblastí znalosti filosofie, včetně ontologie, gnoseologie a etiky. Většina knih je věnována tématu etiky. T. N. Mikušina přináší představu o klíčových zákonech, které existují ve světě.

V první řadě je to Nejvyšší Mravní zákon, neboli Božský zákon, který se projevuje v člověku jako svědomí a morální vlastnosti jako je láska, milosrdenství, soucit, práce pro společné Dobro a Blaho.

V tomto Učení se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a Víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi.

Postupné každodenní čtení kapitol tohoto Učení v chronologickém pořadí, v jakém byly uvedeny, změní vědomí čtenáře a postupně se změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních pilířů Učení: "Vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět".

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Spisovatelská cesta Eleny Il´yiny začala před 20 lety v Rusku vzdělávacími pohádkami pro děti a mládež - tato díla hovoří o tom neocenitelném a věčném, které pomáhá uvědomovat si sebe, budovat vztahy s lidmi, najít cestu ke snům, přijímat život s radostí osvíceného člověka.

Autorka si dala za cíl osvětlit vysoce duchovní ideály, abychom lidem pomohli vzpomenout si na nejlepší vzory myšlenek, pocitů a chování, které byly ceněny dříve, ale dnes jsou téměř zapomenuty.

Bibliografické údaje