Teorie, realita a rozvojové souvislosti ekonomického růstu v nejméně rozvinutých zemích (LDCs)

Přední strana obálky
Univerzita Palackého v Olomouci, 31. 12. 2016 - Počet stran: 288

 Monografie je zaměřena na teoretickou i empirickou analýzu rozvojových souvislostí i faktorů ekonomického růstu v rámci skupiny nejméně rozvinutých zemí (Least Developed Countries, LDCs). Text je rozdělen do čtyř částí. První kapitola stručně představuje skupinu LDCs, její složení, klasifikační kritéria, mechanismy inkluze a graduace a také preference, které jsou LDCs mezinárodním společenstvím poskytovány. Druhá kapitola se zabývá komplexním pohledem na sociálně-ekonomické charakteristiky a problémy LDCs. Třetí kapitola práce je teoretická a je zaměřena na analýzu teorií a modelů ekonomického růstu v rozvojové ekonomii v kontextu LDCs. Poslední kapitola zkoumá problematiku ekonomického růstu v LDCs - jeho vývoj, souvislosti (vztahy k sociálně-ekonomickým charakteristikám LDCs) a faktory.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje