Dictionnaire géographique portatif: ou Description de tous les royaumes, provinces, villes, patriarchats, évéchés, duchés, comtés, marquisats, villes impériales et anséatiques, ports, forteresses, citadelles, et autres lieux considérables des quatre parties du monde ...

Pøední strana obálky
Chez Didot, 1749 - Poèet stran: 600
 

Co øíkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli ¾ádné recenze.

Dal¹í vydání - Zobrazit v¹echny

Bì¾nì se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje