Kvalita života seniorů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 112
Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro seniory v České republice, který zdůrazňuje bio-psycho-sociální a spirituální determinanty kvality života seniorů. Kniha se zabývá teoretickými východisky souvisejícími s problematikou stárnutí a stáří, konceptem aktivního stárnutí, potřebami seniorů i možnostmi jejich naplnění. Dále předkládá přehled současného systému sociální péče poskytované seniorům v ČR i konkrétní poznatky z výzkumu kvality života seniorů v domovech pro seniory a předkládá doporučení pro praxi, která z těchto výzkumů vyplývají.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
1 Stáří jako společenský fenomén
9
2 Strategie chápání vlastní role ve stáří
16
3 Demografická charakteristika z hlediska stárnutí populace
19
4 Prognóza sociálních služeb pro seniory
23
5 Příprava na stáří a kvalita života
26
6 Koncept aktivního stárnutí
29
7 Postoj ke smrti a umírání a kvalita života
33
12 Životní smysl a kvalita života
66
13 Dimenze kvality života
69
14 Identifikace faktorů ovlivňujících kvalitu života
76
15 Současný systém zdravotní a sociální péče o seniory v ČR
80
16 Hodnocení kvality sociálních služeb
90
17 Individuální plánování a role klíčového pracovníka
93
Závěr
97
Použité zdroje
99

8 Potřeby seniorů
38
9 Sexualita seniorů
49
10 Senior a rodina
53
11 Vymezení pojmu kvalita života
56
Rejstřík
110
Souhrn
111
Summary
112
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje