Empatická a asertivní komunikace: Jak zvládat obtížné komunikační situace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 4. 2020 - Počet stran: 172
Autorka knihy je psycholožka a zkušená lektorka, která pomáhá klientům s rozvojem emoční inteligence, efektivní komunikace a prezentace. Na spoustě praktických příkladů a ukázkových dialogů vám ukáže, jak někoho dokázat odmítnout a jak se naopak zachovat, když nás odmítne druhý, jak umět dát negativní zpětnou vazbu a naopak dokázat přijmout kritiku, jak rozpoznat a zvládat manipulaci anebo jak pracovat se vztekem. A to nejen doma při komunikaci se svými partnery, dětmi, rodiči, ale také v práci se svými kolegy, šéfem či podřízenými zaměstnanci.  Naučte se dobře zvládat obtížné situace v komunikaci s druhými lidmi a zjistěte, jak posílit empatii a dokázat být asertivní. k pracovat se vztekem. A to nejen doma při komunikaci se svými partnery, dětmi, rodiči, ale také v práci se svými kolegy, šéfem či podřízenými zaměstnanci.   
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorce
11
Předmluva
13
Úvod
17
Úvodní sebereflexe a zpětná vazba
19
1 Emoce v komunikaci
21
2 Jak předejít emočním únosům?
27
7 Manipulace
145
8 Vztahový paradox
157
Závěr
165
Poděkování
167
Použitá literatura
169
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje