Komunikace s nemocným: sdělování nepříznivých informací

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 10. 2020 - Počet stran: 232
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Komunikace mezi lékařem a pacientem patří mezi základní zdroje důvěry pro vztah nemocný – lékař. Pacient neumí primárně zhodnotit odbornost lékaře, ale posuzuje jej podle jeho chování a podle komunikace s ním. Sdělování nepříznivých informací má svá úskalí a je třeba se na ně připravit.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Jak mluvit o přechodu k paliativní léčbě
126
Rozhovor o přechodu k paliativní léčbě
128
Jak oznámit pacientovi přechod k paliativní léčbě
132
Co nedělat když chcete aktivně naslouchat
135
Doporučené vedení rozhovoru o paliativní léčbě
138
Jak mluvit o smrti a umírání
142
Rozhovor o smrti a umírání
143
Jak pokládat pacientům otázky
151

Přirozenost člověka a její projevy v komunikaci
29
Základní komunikační dovednosti lékaře
37
Zvládání čtyř fází komunikační interakce
38
ČÁST II KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTIV ROZHOVORECHS PACIENTY
45
Úvod ke komunikačním kapitolám
46
Jak mluvit o diagnóze
47
Rozhovor o diagnóze
48
Postup při oznamovaní závažné zprávy
53
Strukturování rozhovoru
59
Ověření pacientova porozumění
63
Zásady předávání informací pacientům
64
Doporučené vedení rozhovoru o diagnóze
66
Jak mluvit o nástupu na léčbu
70
Příčiny nepřijetí informací pacienty
77
Jak komunikovat s pacienty kteří mylně vnímají svůj stav
81
Když pacient váhá jestli se má léčit
82
Postup v komunikaci s váhavým pacientem
84
Postup v rozhovoru o léčbě
85
Doporučené vedení rozhovoru o léčbě
86
Jak mluvit o špatné prognóze
90
Dávat falešnou naději nebo říci pravdu?
92
Postup v rozhovoru o špatné prognóze
94
Jak mluvit o úspěšném ukončení léčby
97
Přijímání pacientova prožívání
104
Doporučený rozhovor při ukončení léčby
108
Jak mluvit o relapsu
112
Aktivní naslouchání
118
Techniky aktivního naslouchání a jejich použití v praxi
119
Doporučené vedení rozhovoru při oznámení relapsu
122
Jak reagovat na otázky pacientů
154
Jak reagovat na otázky týkající se umírání a smrti
157
Doporučené vedení rozhovoru o smrti a umírání
158
Jak mluvit s rodinou pacienta
165
Rozhovor s rodinou pacienta
166
Doporučený postup vedení rozhovoru s rodinou
176
ČÁST III SPECIFICKÉ SITUACEV ROZHOVORECH
181
Jak mluvit s problémovými pacienty
182
Pasivní pacient
183
Agresivní pacient
184
Pacient zaplavený emocemi
186
Pacient který vytěsňuje svůj stav nebo jiné informace
187
Konflikty lékař pacient
190
Lidské potřeby
191
Jak řešit konfl ikty s pacienty
193
Jak konflikt neřešit
196
Jak mluvit o psychických potížích pacienta
200
Doporučený rozhovor o psychických potížích pacienta
205
Vyhoření a hranice v pomáhání
208
Komunikace a předcházení vyhoření
211
Jak odmítnout pacienta citlivě přímo a konstruktivně
217
Použitá literatura
219
Doporučovaná literatura pro pacienty a blízké
222
Onkopacient
223
Keď do života vstúpi rakovina
224
Komunikační tréninky pro lékaře a sestry
225
Některé zpětné vazby od lékařů kteří náš trénink absolvovali
226
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje