Classics of American Political and Constitutional Thought, Svazek 1

Přední strana obálky
Scott J. Hammond, Kevin R. Hardwick, Howard L. Lubert
Hackett Publishing, 1. 1. 2007 - Počet stran: 2216

From James I's Address Before Parliament (1610) to Joseph R. Biden, Jr.'s Learned Hand Dinner Address Before the American Jewish Committee (2005), this two-volume set offers an unparalleled selection of key texts from the history of American political and constitutional thought.

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2007)

Scott J. Hammond is Professor, and Howard L. Lubert Associate Professor, of Political Science, James Madison University. Kevin R. Hardwick is Associate Professor of History, James Madison University.

Bibliografické údaje