Agresivita a kriminalita školní mládeže: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 5. 2015 - Počet stran: 192
Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
8
1 Agresivita a agrese  rozdíl
10
2 Směry agrese
25
3 Dělení agresí
38
4 Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže
82
5 Zvládání a řešení agrese
98
6 Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže
101
7 Šikana jako varianta agresivního chování
128
8 Kyberšikana  moderní fenomén sociálně patologického chování dětí a mládeže
170
Závěr
181
Přílohy
182
Literatura
188
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje