Great Treasury of Western Thought: A Compendium of Important Statements on Man and His Institutions by the Great Thinkers in Western History

Přední strana obálky
Mortimer Jerome Adler, Charles Lincoln Van Doren
Bowker, 1977 - Počet stran: 1771
Passages from the West's great written works, ranging from the Odyssey and the Old Testament to the Interpretation of Dreams and Ulysses, comment on love, knowledge, ethics, war, art, and other abiding topics.

Vyhledávání v knize

Obsah

MAN
1
FAMILY
142
LOVE
192
Autorská práva

Další části 18 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje