Obrázky stránek
PDF
ePub

The Spectator

Joseph Addison, Sir Richard Steele

[graphic][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Grad. R. R. 2

PR. 1365

« PředchozíPokračovat »