Sexuologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 724
Interdisciplinárně pojatá monografie o lidské sexualitě, sepsaná předními odborníky z řad sexuologů, psychiatrů, psychologů, urologů, gynekologů, chirurgů či antropologů přináší komplexní pohled na somatosexuální i psychosexuální vývoj člověka od prenatálního období až po stáří. Najdete zde odpovědi na otázky týkající se sexuální orientace a sexuální identity, sexuálních dysfunkcí, parafilií, jejich diagnostiky a léčby, kulturně podmíněných odlišností i vrozených evolučních determinant lidského sexuálního chování. Knihu jistě ocení odborníci z řad lékařů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Vývoj pohlavních orgánů a somatosexuální
11
Literatura
42
Literatura
51
Anatomie a fyziologie ženského genitálu
57
Hormony se vztahem k sexuálním funkcím
69
Literatura
91
Psychosexuální vývoj
93
Literatura
106
Sexuální dysfunkce
339
Literatura
363
Sexualita handicapovaných
387
Literatura
416
Literatura
437
Parafilie poruchy sexuální preference
469
Literatura
509
Literatura
525

Literatura
119
Urologická problematika v sexuologii
161
Literatura
175
Literatura
193
Sexuologická problematika v gynekologii
195
Senologická problematika v sexuologii
231
Literatura
253
Literatura
273
Sexualita v těhotenství a v laktaci
295
Asistovaná reprodukce
305
Literatura
325
Literatura
559
Pornografie
573
Sexuálně přenosná onemocnění
579
Literatura
612
Literatura
638
Evoluční základy lidské sexuality
653
Literatura
666
Literatura
690
Literatura
704
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje