Leadership Lessons from the Bible

Přední strana obálky
Xulon Press, 2005 - Počet stran: 208
The author combines biblical examples with four decades of leadership experience to isolate and define the characteristics which make successful leaders.

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

III
17
IV
21
V
25
VI
31
VII
37
VIII
41
IX
45
X
49
XXVI
121
XXVII
125
XXVIII
129
XXIX
135
XXX
139
XXXI
143
XXXII
149
XXXIII
153

XI
53
XII
57
XIII
63
XIV
67
XV
71
XVI
75
XVII
81
XVIII
85
XIX
89
XX
93
XXI
97
XXII
101
XXIII
105
XXIV
111
XXV
115
XXXIV
157
XXXV
163
XXXVI
167
XXXVII
171
XXXVIII
175
XXXIX
179
XL
185
XLI
189
XLII
193
XLIII
197
XLIV
199
XLV
203
XLVI
205
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje