Histiocytární neoplazie a další vybrané vzácné krevní nemoci

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 30. 10. 2020 - Počet stran: 292
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
V monografii jsou zařazeny vybrané velmi vzácné choroby, s nimiž se autoři v průběhu 30 let existence Interní hematologické a onkologické kliniky setkali, diagnostikovali je a léčili.  Cílem publikace je pomoci jak pacientům s těmito velmi vzácnými chorobami, tak i lékařům, ke kterým tito pacienti přijdou, a zkrátit tak interval od první návštěvy pacienta u lékaře do stanovení diagnózy a zahájení léčby. Vysoce specializovaná a bohatě obrazově dokumentovaná publikace je určena zejména hematologům, onkologům a internistům, lékařům hematologických laboratoří a patologům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Přehled chorob odvozených odhistiocytárních a dendritických buněk
1
2 Klinické obrazy histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti
13
3 Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob
29
4 Histiocytóza z indeterminovaných buněk
43
5 ErdheimovaChesterova choroba klinické příznaky
47
6 Léčba ErdheimovyChesterovy choroby
59
22 Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 IgG4 releated disease
221
23 Diferenciální diagnostika eozinofilie
239
24 Systémová mastocytóza diferenciální diagnostika a léčba
249
Máte maligní nemocnění
259
26 Nová protilátka antiCD20 obinutuzumab Gazyvaro
263
Seznam zkratek
271
Rejstřík
275
Souhrn
279
Summary
280
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje