Proceedings of the British Academy, Svazek 166

Přední strana obálky
British Academy, 2010

Vyhledávání v knize

Obsah

Michael David Kighley Baxandall 19332008
27
Robert Denis Collison Black 19222008
49
Henry Chadwick 19202008
79
Autorská práva

Další části 12 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje