Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 168
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Kniha je určena odborníkům pracujícím v pomáhajících profesích a veřejnosti se zájmem o problematiku duševně nemocných. Úvod vymezuje základní pojmy a možnosti výskytu duševních onemocnění. Publikace je rozdělena do dvou částí. V obecné části je základní soubor informací z psychoterapie, psychiatrie, sociální práce. Dále pak kapitoly o možnostech, nástrojích a plánování v sociální práci, agendě sociálního pracovníka, poli jeho působnosti. Důležitý je individuální a skupinový přístup v sociální práci, práci multidisciplinárního týmu, vzdělávání a supervizi. Ve speciální části je popsán systém služeb o duševně nemocné, ambulantní práce, ústavní hospitalizace a následná péče. Kniha také naučí čtenáře pracovat s dětmi a mládeží s duševní nemocí, závislými, seniory, nepřizpůsobivými občany. Poskytne principy socioterapie a komunitní psychiatrie.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod a poděkování Gabriela Mahrová Martina Venglářová
7
Metody sociální práce Oldřich Chytil Gabriela Mahrová
18
Klient v sociální práci Gabriela Mahrová
27
Systém sociálních služeb
39
Etika v sociální práci Marie Hronová
48
Multidisciplinární tým Michaela ČadkováSvejkovská
60
SPECIÁLNÍ ČÁST
69
Možnosti terapie duševních nemocí Gabriela Mahrová
92
Specifika práce s vybranými skupinami klientů
101
Závěr Pavel Knapp
151
Literatura
161
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje