Adolf Hitler: Tak vedl a řídil

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 6. 10. 2014 - Počet stran: 400
Autor se na rozdíl od běžných biografických publikací o Hitlerovi pouští do hlubší psychologické analýzy „Vůdcovy“ osobnosti a zaměřuje se zejména na způsob Hitlerova vedení a řízení. Tímto novým přístupem vnáší autor do historického bádání nový impuls a nový úhel pohledu a na základě četných dokumentů a svědectví popisuje Hitlerovy vlohy k vůdcovství, jeho způsob rozhodování, velení a řízení, které konfrontuje s konkrétními dějinnými událostmi. Poukazuje na Hitlerovu trvalou nerozhodnost, jeho obavy ze smělých činů a strach z jasných rozkazů, které pak staví do kontrastu s jeho obrovskou přesvědčovací silou a uměním sugestivně přemluvit druhé lidi. Nastiňuje Hitlerovu až perverzní posedlost vlastním posláním a výjimečností vlastní osoby a pozastavuje se též nad mýtem „Vůdce“, a to nikoliv jako nad pojmem stvořeným „lidem“, ale jako nad šablonou, již se snažil po dvě desetiletí sám Hitler naplnit.


Autor se jako první pouští do studie Hitlerovy až legendární sugestivní síly, která z něj vyzařovala, jíž podlehlo tolik lidí a která přivedla Třetí říši ke kolapsu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
9
ČÁST I
13
1 Vůdce říšský kancléř a nejvyšší velitel wehrmachtu
15
žádné příkazy ale jen dialogy a monology
21
výběr personálu v nejužším kruhu
25
bohužel žádní řezničtí psi
31
5 Vyčkávání namísto udílení rozkazů
35
6 Sto dní na jeden rozkaz
39
diplomacie osobního styku
193
nejtěžší rozhodnutí mého života
201
nezájem o realitu
207
diplomacie úskoků kliček a pletich
211
ČÁST II
235
1 Dětství mládí a kariéra ve straně
237
2 Bohém se nemusí rozhodovat
243
3 Útěk před povinnostmi a řádem
245

7 Selhání v první vojenské zatěžkávací zkoušce
45
klamy a lži coby prostředky řízení
51
nejasně vymezovat okruhy odpovědnosti
57
10 Rivality a improvizace jsou z Hitlerova pohledu žád oucí
61
11 V tísni se uchází o přízeň úhlavního nepřítele a to Francie
67
12 Využívání pobočníků při velení a řízení nejpohodlnější řešení
73
Křišťálová noc
77
strach jako základ autority
83
15 Málo odolný vůči osobním sympatiím
87
16 Řídicí aparát NSDAP v Bormannových rukách
95
17 Rozuměl důstojníkům přesto s nimi špatně zacházel
97
18 Významné předěly byly dílem náhody
105
19 Změny jsou činěny jen ve starém rámci
111
20 Nepochopen a pokládán za snílka
121
21 Uplatnění autority prostřednictvím zprostředkovatelů
123
22 Účelové využití slabostí
127
23 Jiný než Josef Stalin
143
24 Hnědé pluky důležití pomocníci při převzetí moci národními socialisty
149
nedořešená říšská reforma
159
rezignace na vytváření legislativy
165
27 Zřeknutí se vedení říšské vlády
169
28 Nejasné vymezení pravomocí jako systém
171
29 Uskutečnění starých představ eutanázie
175
politika vůči Židům
177
4 Já jsem se ale rozhodl stát politikem
247
5 Armáda bez vůdčích osobností
249
6 Politikem díky náhodě
251
kořeny úspěchu
255
8 Být Vůdcem to je jenom maličkost
263
9 Navzdory všemu vyvolený za vůdce
267
odhalení všech vůdcovských slabostí
271
11 Mein Kampf Vůdcovy direktivy a mýtus vůdce
279
12 Vojenský princip vedení chrání před rozhodováním
285
Röhmova aféra
289
14 Řečnický talent jako nejdůležitější kapitál Vůdce
295
15 Prubířský kámen vůdcovských kvalit
303
16 Vždy cítil na čem záleží
315
17 Žádný žoldácký vůdce hospodářství a velkoprůmyslu
317
18 Hodiny rétoriky a herectví
321
dílo znalce
325
20 Staří spolubojovníci jsou zklamáni noví nejsou přesvědčení příznivci jsou ztraceni
333
21 Moji příznivci mě chtějí vidět u moci
339
22 Jako pavouk číhá v síti a nechá se jmenovat říšským kancléřem
345
ČÁST III
349
Na místo doslovu
351
Poznámky
361
Rejstřík
387
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje