JOURNAL OF THE SENATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA,BEING THE FIRST SESSION OF THE FOURTEENTH CONGRESS,BEGUN AND HELD IN THE CITY OF WASHINGTON,DECEMBER 4TH, 1815.AND IN THR FORTIETH YEAR OF THE SOVEREIGNTY OF SAID UNITED STATES.

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje