Regulament (Reglement) für das k.k. Militair-Verpflegs-Fuhrwesens-Corps

Přední strana obálky
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1782 - Počet stran: 197
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje