Organizační kultura a její změna

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 12. 10. 2010 - Počet stran: 240
Moderní publikace je věnována problematice organizační kultury jako důležité determinanty výkonnosti a dlouhodobé úspěšnosti firmy. Autorka, která je uznávanou kapacitou v této oblasti u nás, objasňuje, co se pojmem organizační kultura rozumí, jak je možné kulturu organizace poznat a jakými nástroji ji lze utvářet a měnit. Kniha je opřena o nejnovější domácí i zahraniční literaturu a představuje systematické zpracování teoretických poznatků s vyústěním do nástinu jejich aplikace v manažerské a personalistické praxi. Čtenářům z řad manažerů, personalistů a studentů kurzů MBA poskytuje množství informací, které jim mohou pomoci budovat a měnit obsah kultury své organizace tak, aby v ní získali dlouhodobou konkurenční výhodu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Organizační kultura a její vliv na chování organizace
11
2 Poznání organizační kultury jako východisko jejího utváření
97
3 Utváření a změna organizační kultury
163
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje