Matematika pro studenty ekonomie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 9. 2010 - Počet stran: 272
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy, jejichž znalost je nezbytná pro všechny studenty ekonomických fakult vysokých škol. Budete postupovat od lineární algebry přes diferenciální počet funkcí jedné i více proměnných, integrální počet funkcí jedné proměnné až k diferenciálním a diferenčním rovnicím. Díky množství řešených příkladů probíraná témata snadněji pochopíte a znalosti pak budete aplikovat v dalším studiu, např. ve statistice, operačním výzkumu, ekonometrii, ekonomii apod. Kniha pokrývá harmonogram základního kurzu matematiky na fakultách ekonomického zaměření.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Lineární algebra
11
2 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
71
3 Diferenciální počet funkcí dvou proměnných
137
4 Integrální počet funkcí jedné proměnné
173
5 Diferenciální rovnice
211
6 Diferenční rovnice
235
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje