Models of Economic Growth: Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association at Jerusalem

Přední strana obálky
Wiley, 1973 - Počet stran: 372

Vyhledávání v knize

Obsah

EXPERIENCE OF GROWTH
3
Towards a Keynesian Model of Monetary Growth
65
Hirofumi Uzawa
71
Autorská práva

Další části 21 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje