Geschichte des kaiserlichen und königlichen Infanterie-Regiments No 32, für immerwährende zeiten: Kaiserin u. Königin Maria Theresia, von seiner errichtung 1741 bis 1900: Im auftrage des regiments-commandos verfasst

Přední strana obálky
Pester buchdruckerei-actien-gesellschaft, 1900 - Počet stran: 585
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje