Fitness s Evou Samkovou: Účinnost cviků podle EMG

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 19. 1. 2017 - Počet stran: 208
Přehled cviků a příkladů tréninkových programů je jedinečný tím, že účinnost uvedených cvičení byla ověřena metodou povrchové elektromyografie. Funkce svalů je na rozdíl od mechanického odvození pouze ze znalosti jejich začátků a úponů objektivizována.
V knize jsou fotografie cviku, anatomické kresby svalových partií a popis provedení cviku. Trenér vybere vhodné listy a sestaví z nich vlastní tréninkový plán. Demonstraci cviků provádí Eva Samková, vítězka OH v Soči ve snowboardcrossu. Autor je jejím kondičním trenérem.
Publikace je určena širokému okruhu zájemců od odborníků-trenérů posilování přes učitele tělesné výchovy a studenty tělovýchovných škol až po zájemce o domácí cvičení. Kniha byla zpracována na podkladě mnohaletého výzkumu kineziologie.
 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Poděkování
9
1 Úvodem a k použité metodě povrchové elektromyografie
10
2 Vybrané aspekty techniky cviků a metodiky tréninku síly z pohledu funkční anatomie ověřené elektromyograficky
14
3 Někteří činitelé ovlivňující výsledný efekt silového tréninku
22
4 Závěr
25
5 Zásobník posilovacích cviků celého těla s modelovými křivkami EMG
26
Literatura
204
Rejstřík
206
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje