Dušnost v prvním kontaktu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 23. 11. 2020 - Počet stran: 176
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Dušnost patří mezi časté důvody pro návštěvu praktického lékaře nebo volání na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby. Kniha kromě popisu nejčastějších příčin dušnosti u dospělých i dětí obsahuje postupy fyzikálního vyšetření, návrh léčby podle mezinárodních doporučených postupů, včetně základní farmakoterapie. Monografii doplňují kazuistiky z praxe praktického lékaře i zdravotnické záchranné služby. Čtenář se seznámí s patofyziologií, klinickým obrazem a postupem u pacientů s astmatem, chronickou obstrukční plicní nemocí, záněty hrtanu, srdečním selháváním, alergickou a anafylaktickou reakcí, pneumotoraxem nebo dušností na podkladě metabolických změn. Zajímavostí je doplnění monografie o postup při sonografickém vyšetření plic, které se v rámci point-of-care ultrasonografie dostává i do prostředí primární péče. Užitečné jsou i modelové kazuistiky a přehled léků. Monografie je určena všem zdravotnickým pracovníkům primární péče, tedy praktickým lékařům, zdravotnickým záchranářům pracujícím v terénu i na urgentních příjmech, všeobecným sestrám, ale i studentům zdravotnických oborů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
1 Funkční anatomie
13
2 Patofyziologie dušnosti
21
3 Fyzikální vyšetření pacienta s dušností
23
4 Terapie dušnosti
35
15 Pointofcare testing u dušnosti
136
16 Kazuistiky
140
Seznam zkratek
170
Shrnutí
172
Medailonky autorů
173
Rejstřík
175
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje