Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 268
1 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Chcete konečně pochopit základy ekonomického a finančního řízení firem? Potřebujete si doplnit chybějící znalosti? Chtěli byste rozumět svým kolegům z ekonomického oddělení a podkladům, které připravují? Pak je tato kniha určena právě vám! Řada manažerů a specialistů dobře rozumí svému oboru, ale pociťují významné nedostatky v oblasti ekonomické teorie a její aplikace v praxi. Kniha přístupnou formou, srozumitelně a na mnoha řešených a diskutovaných ilustrativních příkladech osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly přímo využitelné v praxi. Druhé vydání je rozšířeno o kapitolu zabývající se vztahy mezi náklady, výnosy a ziskem. V knize dále naleznete vysvětlení základních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow), jejich vztahů a vypovídací schopnosti, budete se věnovat rozboru finanční výkonnosti firmy, seznámíte se s problematikou řízení krátkodobého financování, jeho zlepšením a možnostmi a optimalizací zdrojů dlouhodobého financování.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Recenze od uživatele - Označit jako nevhodné

Skvělá kniha. Na základě ní jsem pochopil veškeré účetní pojmy a výrazy :-) vřele doporučuji a koupím si snad i v tištěné podobě :-)

Obsah

O autorce
9
Předmluva
11
1 Účetní výkazy a co v nich najdeme
13
2 Způsoby financování podniku
61
3 Krátkodobé finanční řízení
89
4 Investice a jejich efektivita
117
5 Finanční analýza
161
Závěr
205
Řešení příkladů
207
Výsledky testů
253
Literatura
254
Přílohy
255
Přehled použitých zkratek
264
Shrnutí
266
Rejstřík
267
Autorská práva

Bibliografické údaje